Praktyki zawodowe

23.03.2018

Uczestniczka pracowni opiekuńczo- asystenckiej podczas praktyk zawodowych w przedszkolu

Kurs zawodowy

23.03.2018

Uczestnik pracowni konserwatorsko- remontowej podczas kursu  ” kierowca operator wózka jezdniowego”

Praktyki zawodowe

23.03.2018

Uczestniczka pracowni opiekuńczo asystenckiej podczas praktyk zawodowych w przedszkolu.

Trening budżetowy

W dniach 12.03-13.03 2018 roku ostatnia grupa wzięła udział w treningu budżetowym.

praktyki zawodowe uczestnika CIS Witów

Uczestniczka pracowni asystencko opiekuńczej podczas praktyk zawodowych w  zespole szkolno – przedszkolnym w Lelowie

Trening budżetowy

W dniach 05.03-06.03  2018 roku kolejna grupa  wzięła udział w treningu budżetowym. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem,  uczestnicy zadają wiele pytań oraz czynnie angażują się w ćwiczenia

Prace przy pokryciu dachu

Pozostała już niewielka część   budynku   Centrum Integracji Społecznej w Witowie na której jest wymieniane pokrycie dachowe.
Wkrótce na  całej powierzchni będzie nowe pokrycie dachowe

Spotkanie z prawnikiem

W dniu 28.02.2018 odbyło się spotkanie z prawnikiem na temat

prawa pracy :

  1.  podmioty prawa pracy
  2. Umowa o pracę
  3. Umowy prawa cywilnego
  4. Ustanie stosunku pracy
  5. pracownicze urlopy wypoczynkowe oraz inne przerwy w obowiązku świadczenia pracy
  6. Szczególna ochrona pracy w związku z rodzicielstwem

 

 

Trening budżetowy w Centrum Integracji Społecznej w Witowie

 

w dniach 26.02-27.02 2018 roku kolejna grupa uczestników wzięła udział w treningu z zakresu zarządzania budżetem domowym. Uczestnicy nabyli wiedzę w zakresie oszczędności i gospodarowania budżetem domowym.

Trening budżetowy w Centrum Integracji Społecznej w Witowie

W dniach 19.02-20.02 2018 roku  grupa uczestników wzięła udział w treningu z zakresu zarządzania budżetem domowym.  Uczestnicy nabyli wiedzę w zakresie oszczędności i gospodarowania budżetem domowym.

Tematy, które zostały poruszone to :
cele finansowe ( marzenia)
oszczędzanie
złodzieje pieniędzy ( ograniczanie, eliminowanie)
zapisywanie wydatków i ich analizowanie
budżet domowy
przedsiębiorczość
nagłe zdarzenia losowe
rozsądne pożyczanie
zagrożenia wynikające z nadmiernego pożyczania
film „Nieszczęście w Szczęśliwościach”