Praktyki zawodowe

Uczestnicy pracowni gastronomicznej podczas praktyk zawodowych u naszego partnera w zajeździe Venite

Warsztaty i indywidualne poradnictwo prawnika 31.07.2018 r.

W dniu 31.07.2018 odbyło się spotkanie z prawnikiem. Przez pierwsze dwie godziny odbywały się ogólne warsztaty dla wszystkich uczestników, natomiast dalszą część spotkania stanowiły porady indywidualne. Podczas ogólnego spotkania uczestnicy poznali procedurę postępowania karnego.

Festyn Integracyjny w Witowie

W dniu 29.07.2018 r. odbył się Festyn Integracyjny realizowany w ramach projektu pt.,,Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start”. Atrakcjami imprezy były: występy iluzjonisty, zawody sportowe z nagrodami, dmuchane atrakcje dla dzieci, występy zespołu muzycznego i zabawa taneczna. Ponadto dla naszych gości przygotowany był poczęstunek, o który zadbała pracownia gastronomiczna.

Kurs ECDL

Uczestnicy pracowni biurowej podczas kursu ECDL

montaż wentylacji

13.07.2018

W budynku Centrum Integracji Społecznej w Witowie jest właśnie dokonywany montaż wentylacji.

Trening pedagogiczny

12 lipca  2018 roku w Centrum Integracji Społecznej odbył się trening pedagogiczny. Uczestnicy zajęć poznali zagadnienie związane z rodzicielstwem oraz rodziną. Dowiedzieli się jak wygląda rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka oraz jak nawiązywać z nim kontakt . Podczas szkolenia zostały także poruszone tematy trudne takie jak przemoc domowa, alkoholizm, choroby. Uczestnicy treningu pedagogicznego chętnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali dużo pytań wykonywali różnorodne ćwiczenia.

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W dniu 04.07.2018 r. został zorganizowany kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy kursu zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi postępowania w przypadku gdy poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha, gdy jest przytomny i oddycha, gdy ma złamania oraz jak udzielić pomocy w przypadku ataku epilepsji. Uczestnicy mieli okazję pod okiem fachowca przećwiczyć ,,na sobie” układanie poszkodowanego w pozycję boczną ustaloną, zakładanie opatrunków oraz na fantomie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Oprócz ćwiczeń praktycznych zostały także poruszone zagadnienia teoretyczne, dotyczące m.in. zasad wzywania służb ratunkowych.

Trening pedagogiczny

W dniu 03.06.2018 r. dla naszych uczestników odbył się trening pedagogiczny.

Spotkanie z prawnikiem.

W dniu 26.06.2018 r. odbyły się warsztaty połączone z indywidualnym poradnictwem prawnika, z którego mogli skorzystać nasi uczestnicy. Podczas szkolenia została poruszona tematyka dot.:

  1. Pokrzywdzonego w procesie karnym: osoby prywatnej, małoletniego, firmy.
  2. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, na wniosek, z oskarżenia prywatnego.
  3. Wniosku o ściganie.
  4. Pokrzywdzonego jako strony postępowania prokuratorskiego.
  5. Decyzji prokuratora oraz odwołania się od nich.
  6. Pokrzywdzonego jako oskarżyciela w sądzie.

Powyższa tematyka byłą bardzo przydatna dla uczestników, gdyż mogli się oni dowiedzieć jakie prawa przysługują osobie, której wyrządzono krzywdę.