oferta cenowa odzież ochronna(aktualizacja 17 marca)

 

W związku z realizacją projektu „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zwraca się z zapytaniem o ceny netto                      i  brutto   artykułów zawartych w załączniku nr 1.

Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 – oferta i cennik, załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych , załącznik  nr 4 – Oświadczenie                        o spełnianiu warunków zawartych w ofercie  .

Oferty prosimy nadsyłać do dnia 24.03.2017 r. do godziny 12.00 na pocztę elektroniczną
na adres ciswitow@chsd.pl

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej odzież ochronna CIS Witów