montaż wentylacji

13.07.2018

W budynku Centrum Integracji Społecznej w Witowie jest właśnie dokonywany montaż wentylacji.

Trening pedagogiczny

12 lipca  2018 roku w Centrum Integracji Społecznej odbył się trening pedagogiczny. Uczestnicy zajęć poznali zagadnienie związane z rodzicielstwem oraz rodziną. Dowiedzieli się jak wygląda rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka oraz jak nawiązywać z nim kontakt . Podczas szkolenia zostały także poruszone tematy trudne takie jak przemoc domowa, alkoholizm, choroby. Uczestnicy treningu pedagogicznego chętnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali dużo pytań wykonywali różnorodne ćwiczenia.

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W dniu 04.07.2018 r. został zorganizowany kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy kursu zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi postępowania w przypadku gdy poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha, gdy jest przytomny i oddycha, gdy ma złamania oraz jak udzielić pomocy w przypadku ataku epilepsji. Uczestnicy mieli okazję pod okiem fachowca przećwiczyć ,,na sobie” układanie poszkodowanego w pozycję boczną ustaloną, zakładanie opatrunków oraz na fantomie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Oprócz ćwiczeń praktycznych zostały także poruszone zagadnienia teoretyczne, dotyczące m.in. zasad wzywania służb ratunkowych.

Trening pedagogiczny

W dniu 03.06.2018 r. dla naszych uczestników odbył się trening pedagogiczny.

Spotkanie z prawnikiem.

W dniu 26.06.2018 r. odbyły się warsztaty połączone z indywidualnym poradnictwem prawnika, z którego mogli skorzystać nasi uczestnicy. Podczas szkolenia została poruszona tematyka dot.:

  1. Pokrzywdzonego w procesie karnym: osoby prywatnej, małoletniego, firmy.
  2. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, na wniosek, z oskarżenia prywatnego.
  3. Wniosku o ściganie.
  4. Pokrzywdzonego jako strony postępowania prokuratorskiego.
  5. Decyzji prokuratora oraz odwołania się od nich.
  6. Pokrzywdzonego jako oskarżyciela w sądzie.

Powyższa tematyka byłą bardzo przydatna dla uczestników, gdyż mogli się oni dowiedzieć jakie prawa przysługują osobie, której wyrządzono krzywdę.

Spotkanie z prawnikiem

W dniu 12.06.2018 roku odbyło się spotkanie z prawnikiem. Podczas spotkania zostały poruszane takie tematy jak
1. Zasiłek chorobowy
a) komu przysługuje
b) prawo do zasiłku i okres przysługiwania
c) wysokość
d) niezbędne dokumenty
2. Świadczenie rehabilitacyjne
3. Zasiłek opiekuńczy
4. Zasiłek macierzyński

Trening pedagogiczny

W dniach 05.- 06. maja 2018 roku w Centrum Integracji Społecznej odbył się trening pedagogiczny. Uczestnicy zajęć poznali zagadnienie związane z rodzicielstwem oraz rodziną. Dowiedzieli się jak wygląda rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka oraz jak nawiązywać z nim kontakt . Podczas szkolenia zostały także poruszone tematy trudne takie jak przemoc domowa, alkoholizm, choroby. Uczestnicy treningu pedagogicznego chętnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali dużo pytań wykonywali różnorodne ćwiczenia.

 

Wycieczka do Warszawy

W dniach 31.05 – 01.06 odbyła się wycieczka dla uczestników oraz pracowników Centrum Integracji Społecznej w Witowie. W pierwszym dniu uczestnicy wycieczki podziwiali panoramę miasta z 30 piętra Pałacu Kultury i Nauki.  Mogliśmy wspólnie patrzeć na wyjątkowe miejsca dokładnie opowiedziane przez naszego przewodnika. Następnie udaliśmy się  na trakt królewski podziwiając  katedrę św. Jana Chrzciciela, stare miasto, pomnik warszawskiej syrenki, kolumnę  Zygmunta. Następnie udaliśmy się na obiad do restauracji Literatka. Po zjedzonym obiedzie kontynuowaliśmy zwiedzanie miasta. Na koniec dnia udaliśmy się na rejs po Wiśle oraz na uroczystą kolacje do hotelu Centrum Okopowa. Kolejny dzień rozpoczęliśmy pysznym śniadaniem, następnie udaliśmy się na zwiedzanie parku łazienkowskiego, Świątyni  Opatrzności Bożej, park wraz z pałacem w Wilanowie. Po tych atrakcjach zjedliśmy obiad w restauracji Wilanów i na  koniec wycieczki zwiedziliśmy Zamek Królewski i wyruszyliśmy w podróż do domu. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni, że mogli zobaczyć naszą piękną stolicę.

 

 

 

Szkolenie z ekonomi społecznej

W dniu 22.05.2018 Odbyło się szkolenia dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, na którym została poruszona tematyka dotycząca ekonomi społecznej