remont dachu budynku CIS Witów

W Centrum Integracji Społecznej w Witowie wykonywany jest remont dachu. Wykwalifikowane do tego osoby w profesjonalny sposób wykonują niezbędne czynności takie jak wymiana krokwi, łat dachowych, wyłożenie foli ochronnej oraz zmiana pokrycia dachowego.

Wigilia w Centrum Integracji Społecznej w Witowie

Dnia 21 grudnia 2017 roku w Centrum Integracji Społecznej w Witowie odbyło się spotkanie Wigilijne. Była to okazja do wspólnego uczczenia Świąt Bożego Narodzenie.  Zaproszeni goście złożyli najserdeczniejsze życzenia. Pracownia gastronomiczna przygotowała wspaniałe dania.  Wszyscy uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni z możliwości spędzenia ze sobą czasu oraz wspólnej rozmowy. Pastor Daniel Wołkiewicz odmówił wspaniałą modlitwę. Uczestnicy oraz pracownicy CIS śpiewali wspólnie piękne kolędy. Wszyscy zaproszeni goście bardzo miło spędzili czas.

Psycholog – oferta nr 14/2017/CISW/ ChSD

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  z siedzibą w Kluczach ogłasza nabór ofert na stanowisko:

1.Psycholog w Centrum Integracji Społecznej w Witowie gm. Irządze w ramach  projektu

konkursowego  ”Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” dofinansowanego                          w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych

2.Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony, umowa zlecenie

3. Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia 15.01.2018r.

załączniki

psycholog-oferta

Zał.-nr-1-do-CV

 

 

przygotowania do Wigilii

W Centrum Integracji Społecznej w Witowie trwają przygotowywania do nadchodzącej Wigilii. Pracownia gastronomiczna sporządza wyśmienite dania, które będą wspólnie spożywane podczas nadchodzącej uroczystości.

Remont budynku CIS Witów

Uczestnicy pracowni konserwatorsko-remontowej przygotowuje podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

Pracownia Gastronomiczna

Codziennie pracownia gastronomiczna przygotowuje smaczny posiłek regeneracyjny dla uczestników Centrum Integracji Społecznej. Dzięki ciepłemu posiłkowi uczestnicy wszystkich pracowni mogą wspólnie porozmawiać oraz odpocząć.

Treningi

W dniach od 11 do 12 grudnia odbywały się treningi w zakresie autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku w ramach projektu ” Centrum Integracji Społecznej Twoją Szansą na lepszy start w Witowie. Tematem szkoleń była komunikacja interpersonalna oraz rozwiązywanie konfliktów. Poruszane były takie tematy jak: mediacje, negocjacje, autoprezentacja.

Trening pedagogiczny

W dniu 8 grudnia w Centrum Integracji Społecznej odbył się trening pedagogiczny. Uczestnicy zajęć poznali zagadnienie związane z rodzicielstwem oraz rodziną. Dowiedzieli się jak wygląda rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka oraz jak nawiązywać z nim kontakt . Podczas szkolenia zostały także poruszone tematy trudne takie jak przemoc domowa, alkoholizm, choroby. Uczestnicy treningu pedagogicznego chętnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali dużo pytań wykonywali różnorodne ćwiczenia.

Mikołajki 2017

W dniu 06.12.2017 do CIS w Witowie przybył z Laponii św. Mikołaj ze Swoimi  Śnieżynkami, w ramach projektu wolontariackiego  TAK! Pomagam firmy Provident Polska S.A.  Miał Swe sanie wypchane po brzegi upominkami. Santa Claus był srogi i bardzo wymagający dla Pracowników, jak i uczestników CIS w Witowie, natomiast Śnieżynki miały duże poczucie humoru i były bardziej łaskawe dla „niegrzecznych Dzieci”. Ekipa z Laponii miała dużo czasu, a każdy z pracowników i chętnych uczestników miał za zadanie powiedzenia wierszyka lub zaśpiewania piosenki. Repertuar był bogaty, od folkloru po kolędy. Wszyscy dostali upominki oraz Św. Mikołaj ze Śnieżynkami z firmy Provident Polska przekazali materiały budowlane na rzecz Centrum : farby, lakiery, szpachle, pędzle, kielnie, wałki itp. Głównym  celem organizacji projektu wolonatriackiego organizowanego przez firmę  Provident Polska S.A. była integracja uczestników CIS w Witowie, poznanie się i przełamanie bariery komunikacyjnej wśród uczestników. Uczestnicy byli zaskoczeni „nietypowymi gośćmi” oraz cieszyli się z upominków.

Centrum Integracji Społecznej w imieniu pracowników i uczestników serdeczne dziękuje za okazałą pomoc i granty firmie Provident Polska S.A oraz wolontariuszom za „dobre serce” i życzliwość. Nasz wieszcz Adam Mickiewicz pisał: „miej serce i patrzaj w serce”, są to cechy wolontariuszy, którzy Nas gościli w dzisiejszym dniu. Pamiętajcie TAK! Pomagam Provident Polska  to program który wspiera

 

Trening

W dniach 04 i 05 grudnia dla uczestników C.I.S odbywały się treningi w zakresie autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku w ramach projektu ”Centrum Integracji Społecznej Twoją Szansą na lepszy start w Witowie. Tematem szkoleń była komunikacja interpersonalna oraz rozwiązywanie konfliktów.