Pracownik Socjalny

Pracownik socjalny opracowuje indywidualny program zatrudnienia socjalnego dla nowych uczestników Centrum Integracji Społecznej. Prowadzi nadzór nad realizacją zadań oraz współpracuje  z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji.

Spotkanie z prawnikiem

W dniu 30 11 2017 roku w Centrum Integracji Społecznej w Witowie odbyło się spotkanie z prawnikiem. Tematy, które zostały poruszone na spotkaniu to: Najważniejsze pojęcia w stosunkach zobowiązaniowych, etapy dochodzenia roszczeń finansowych od dłużników oraz przedawnienia. Po spotkaniu grupowym uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Każdego dnia   niepełnosprawni uczestnicy Centrum Integracji Społecznej są dowożeni do centrum  specjalnie  do tego przystosowanym samochodem. Kierowca jest przeszkolony do przewozu osób niepełnosprawnych.

Trening pedagogiczny

W dniu 27  listopada  w Centrum Integracji Społecznej odbył się trening pedagogiczny. Uczestnicy zajęć poznali zagadnienie związane z rodzicielstwem oraz rodziną. Dowiedzieli się jak wygląda rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka oraz jak nawiązywać z nim kontakt . Podczas szkolenia zostały także poruszone tematy trudne takie jak przemoc domowa, alkoholizm, choroby. Uczestnicy treningu pedagogicznego chętnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali dużo pytań wykonywali różnorodne ćwiczenia.

Praktyki zawodowe

Uczestnik Centrum Integracji Społecznej na praktykach zawodowych u pracodawcy.

Przyłączenie gazu do urządzeń w kuchni

Dnia 28 listopada 2017 roku w budynku Centrum Integracji Społecznej w Witowie zostało wykonane przyłącze gazu do urządzeń stanowiące wyposażenie kuchni. Podłączenia dokonała firma Tech-Gaz, Robert Szkup, Klucze ul. Boczna 11, 32-310 Klucze.

Pracownia biurowa

Wyposażenie kuchni

 

Pracownia gastronomiczna

Wyposażenie kuchni jest coraz lepsze. Dzięki temu nasza praca jest szybsza i przyjemna.

Prace w budynku CIS Witów

Pracę na budowie idą szybkim tempem gdyż zbliża się zima. Każdego dnia wszyscy uczestnicy chętnie wykonują swoje obowiązki słuchając poleceń instruktora. W ich pracy widać  duże zaangażowanie.