zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

CIS w Witowie

BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WITOWIE –

PRZYSZŁA SIEDZIBA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ