Kadra

Łukasz Kapral – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Witowie

Adrianna Apel – Pracownik socjalny

Marek Wojtkowski – Psycholog

Grzegorz Mach – Kierowca/ asystent osoby niepełnosprawnej

Lech Zemanek – Doradca zawodowy/ trener pracy

Katarzyna Frejowska – Trener pracy

Mirosława Krzysztofik– Trener pracy

Jarosław Szczygieł – Specjalista ds. edukacji merytorycznej i technicznej uczestników CIS

Iwona Iłczyk – Instruktor pracowni ogrodniczo – porządkowej

Marzena Kawałek – Instruktor pracowni gastronomicznej

Bartłomiej Stolarski – Instruktor pracowni biurowej

Katarzyna Fabjańska – Instruktor pracowni opiekuńczo – asystenckiej

Janusz Czarnota – Instruktor pracowni konserwatorsko remontowej

Agnieszka Szwaja – Asystent pracy osoby niepełnosprawnej

Arkadiusz Kawka – Asystent pracy osoby niepełnosprawnej

Elżbieta Luty – Asystent pracy osoby niepełnosprawnej