Kontakt

Biuro projektu
GOPS Irządze 127a, 42-446
tel. (34) 354 31 92, 503 830 484
ciswitow@chsd.pl