Meble -zaproszenie do składania ofert cenowych

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Bolesławska 23 32-310 Klucze

tel/fax (032) 647-14-41

tel (032) 647-10-15

kom +48 503 830 484

e-mail: ciswitow@chsd.pl

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą rozeznania rynku obowiązującą
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Zakup mebli do pracowni i biur CIS w ramach projektu pn. Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepsze jutro” dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach

Ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Integracji Społecznej

Adres: 42-446 Irządze; Witów 167

Ofertę proszę złożyć do dnia: 12.09.2017r.

ZAŁĄCZNIK

Meble- zaproszenie do składania ofert

 

Posted in aktualności.