Oferta pracy – asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent Osoby Niepełnosprawnej (ON) –  oferta  nr 14/2017/CISW/ ChSD

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  z siedzibą w Kluczach

Ogłasza nabór ofert na stanowisko:

I      Asystent osoby niepełnosprawnej w Centrum Integracji Społecznej w Witowie gm. Irządze w ramach  projektu konkursowego  ”Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych

  1.  Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony

III. Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia 1.11.2017r.

cała oferta do pobrania

oferta pracy Asystent ON

Posted in aktualności.