Praca- oferta nr 14/2017/CISW/ ChSD

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  z siedzibą w Kluczach          

Ogłasza nabór ofert na stanowisko:

I Asystent osoby niepełnosprawnej w Centrum Integracji Społecznej w Witowie gm. Irządze w ramach projektu konkursowego ”Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych

II.  Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony

III. Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia 16.11.2017r.

ZAŁĄCZNIKI

oferta pracy Asystent ON . listopad

Zał.-nr-1-do-CV(1)

Posted in aktualności.