Pracownia Biurowa

27.11.2018

Uczestnicy pracowni biurowej przy  korzystaniu z bindownicy i laminatora.

22.11.2018

Uczestnicy pracowni biurowej pracujący na programach komputerowych.

12.11.2018

Uczestnicy pracowni biurowej podczas obsługi komputera oraz sprzętów w pracowni biurowej

18.10.2018

Uczestnicy pracowni biurowej podczas codziennych zajęć w pracowni

W dniu 20.08.2018  uczestnicy pracowni biurowej ćwiczyli przepisywanie dokumentów oraz obsługę programów World i Excel .

 

 

W dniu 22.06.2018 r. uczestnicy pracowni biurowej podczas zajęć ćwiczyli obsługę programów graficznych.

06.03.2018

19.02.2018

Każdego dnia uczestnicy pracowni biurowej obsługują urządzenia komputerowe i korzystają z takich programów  komputerowych jak :Word, Excel, Power Point . Obsługując te programy  wykonujemy takie prace jak : wstawianie tabel, wpisywanie tekstu , tworzenie wykresów, tworzenie  zamówień oraz list obecności   i ich drukowanie, kopiowanie i kserowanie .

01.02.2018

22.12.2017

PIERWSZE ĆWICZENIA Z NOWYMI KOMPUTERAMI

SPRZĘT ORAZ OPROGRAMOWANIE ZAKUPIONE DO PRACOWNI BIUROWEJ

(KOMPUTERY, GILOTYNA, LAMINATOR, URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE,OPROGRAMOWANIE,

APARAT FOTOGRAFICZNY).

ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO