Pracownia opiekuńczo-asystencka

24.01.2019

22.01.2019

Uczestnicy pracowni opiekuńczo asystenckiej pomagają podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Genesis.

18.01.2019

Uczestnicy pracowni opiekuńczo asystenckiej pomagają podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Genesis.

10.01.2019

Uczestnicy pracowni opiekuńczo asystenckiej pomagają podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Genesis.

Uczestnicy pracowni opiekuńczo asystenckiej pomagają podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Genesis.

13.12.2018

Uczestnicy pracowni opiekuńczo asystenckiej pomagają podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Genesis.

12.12.2018

Uczestnicy pracowni opiekuńczo asystenckiej pomagają podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Genesis.

05.12.2018

Uczestnicy pracowni opiekuńczo asystenckiej pomagają podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Genesis.

03.12.2018

Uczestnicy pracowni opiekuńczo asystenckiej pomagają podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Genesis.

29.11.2018

Uczestnicy pracowni opiekuńczo asystenckiej pomagają podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Genesis.

22.11.2018

14.11.2018

20.09.2018 uczestniczki pracowni opiekuńczo-asystenckiej podczas nauki pomiaru ciśnienia oraz  mierzenia poziomu cukru we krwi .

07.08.2018

20 sierpnia 2018 Uczestnicy pracowni opiekuńczo asystenckiej podczas pomocy podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Genesis.

11.05.2018.

Uczestnicy pracowni opiekuńczo asystenckiej pomagają podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Genesis.

Uczestnicy pracowni opiekuńczo asystenckiej uczą się mierzyć ciśnienie, sprawdzać poziom cukru.

ZAJĘCIA W PRACOWNI OPIEKUŃCZO – ASYSTENCKIEJ.

NAUKA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ