Praktyki zawodowe

Uczestnicy pracowni gastronomicznej podczas praktyk zawodowych u naszego partnera w zajeździe Venite

Posted in Uncategorized.