Psycholog – oferta nr 14/2017/CISW/ ChSD

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  z siedzibą w Kluczach ogłasza nabór ofert na stanowisko:

1.Psycholog w Centrum Integracji Społecznej w Witowie gm. Irządze w ramach  projektu

konkursowego  ”Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” dofinansowanego                          w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych

2.Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony, umowa zlecenie

3. Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia 15.01.2018r.

załączniki

psycholog-oferta

Zał.-nr-1-do-CV

 

 

Posted in aktualności.