Psycholog – oferta nr 14/2017/CISW/ ChSD (do 13.10)

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  z siedzibą w Kluczach

 Ogłasza nabór ofert na stanowisko

I      Psycholog w Centrum Integracji Społecznej w Witowie gm. Irządze w ramach  projektu

konkursowego  ”Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” dofinansowanego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych

  1. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony .
  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia 18.10.2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

oferta psycholog

Zał.-nr-1-do-CV

 

Posted in aktualności.