Rozbiórka i montaż dachu-Zapytanie ofertowe

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zwraca się z zapytaniem ofertowym kompleksowego demontażu starego oraz montażu nowego pokrycia dachowego w opisie podanym jak poniżej w budynku Centrum Integracji Społecznej. Adres  42-446 Irządze, Witów

Oferty prosimy nadsyłać do dnia 31.07.2017r. do godz. 12.00 na adres: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne 32-310 Klucze ul Bolesławska 23.

Termin wykonania usługi: sierpień, wrzesień 2017r.

Bliższych informacji udziela: Daniel Wołkiewicz tel. 603 762 081, 32 6471015

Opis przedmiotu usługi: kompleksowy demontaż starego oraz montaż nowego pokrycia dachowego

Kryteria wyboru oferty: 100% cena

Załączniki do pobrania:

  1. Zał. nr. 1
  2. Zał nr. 2
  3. Zał. nr 3

 

Posted in aktualności.