Zamówienie – meble do pracowni i biur (aktualizacja do 6 września)

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Bolesławska 23
32-310 Klucze
tel/fax (032) 647-14-41
tel (032) 647-10-15
kom +48 503 830 484
e-mail: ciswitow@chsd.pl

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą rozeznania rynku obowiązującą
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Zakup mebli do pracowni i biur CIS w ramach projektu pn. Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepsze jutro” dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do pobrania:

Meble- zaproszenie do składania ofert

 

oferta ważna do 06 września 2017 do godz 12:00

należy składać zeskanowane i podpisane na ciswitow@chsd.pl 

oryginały dokumentów trzeba wysłać na adres

Centrum Integracji Społecznej – Kierownik Łukasz Kapral
Irządze 127a, 42-446

oferty po terminie nie będą rozpatrywane

 

 

141

Posted in aktualności.